Sử dụng chính sách để hạ giá bán nhà ở xã hội tại TP HCM

Sử dụng chính sách để hạ giá bán nhà ở xã hội tại TP HCM

Sở Xây dựng tại thành phố HCM đang thúc đẩy các dự án phát triển bất động sản nhà ở xã hội trên địa bàn ưu hóa chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm hạ thấp giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở ngành quận huyện thực hiện các nội dung nhằm triển khai Chỉ thị số 03 ngày 25.1.2017 của Thủ tướng,về vấn đề nhà ở cho người thu nhập vừa thấp.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao tham mưu UBND TP về kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017; kế hoạch phát triển nhà ở cho công nhân từ nay đến năm 2020.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP các cơ chế, chính sách, giải pháp để thúc đẩy các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP, cũng như tối ưu hóa chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm hạ thấp giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Đồng thời, Sở Xây dựng cần đẩy mạnh cải cách hành chính liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các quận huyện thực hiện rà soát quỹ đất, hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 để xác định cụ thể vị trí, diện tích các khu vực dự kiến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân. Việc này cần đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định.

 Sở Tài nguyên – Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND TP giải quyết nhanh các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án nhà ở xã hội.
Viện Nghiên cứu phát triển TP phối hợp với Cục Thống kê TP và các đơn vị liên quan thực hiện điều tra định kỳ về nhu cầu nhà ở của người dân trong từng giai đoạn 5 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *